Οδηγός του εκπαιδευτικού

Η εφαρμογή «Διαδρομές στον Πάρνωνα» έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν μια περιήγηση στον ορεινό όγκο του Πάρνωνα. Το υλικό που παρουσιάζεται στην εφαρμογή φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο λεπτομερή και σε βάθος αναζήτηση της αξίας και των ιδιαιτεροτήτων του τόπου. Η έμφαση μπορεί να δοθεί στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον που διαθέτει ο Πάρνωνας αλλά παράλληλα και στις ανθρωπογενείς και πολιτισμικές παραμέτρους που του δίνουν ταυτότητα και αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της περιοχής στον ελλαδικό χώρο. Στα κείμενα των διαδρομών τα στοιχεία που επιλέχτηκαν για παρουσίαση αποτελούν τα πιο αντιπροσωπευτικά για την βιοποικιλότητα, την αισθητική αξία της περιοχής αλλά και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που διαμόρφωσαν το τοπίο επί αιώνες.

 

Προγραμματισμός εκδρομών γνωριμίας

Η γνωριμία με τον Πάρνωνα μπορεί να γίνει προγραμματίζοντας και πραγματοποιώντας περιηγήσεις – εκδρομές εξερεύνησης.  Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν βιωματικά τα στοιχεία και τις περιγραφές που περιέχονται στην χαρτογραφική εφαρμογή αλλά και σε άλλες πηγές πληροφόρησης (πχ. κέντρα ενημέρωσης).

Κατά την διάρκεια των εκδρομών τα παιδιά προτείνεται να βρουν μόνα τους τα ενδιαφέροντα στοιχεία του περιβάλλοντος είτε παρατηρώντας, καταγράφοντας, και φωτογραφίζοντας είτε ρωτώντας τους ντόπιους ή τους ειδικούς (στο Φορέα Διαχείρισης, σε κέντρα ενημέρωσης κλπ).

Οι στόχοι των διαδρομών είναι

  • οι μαθητές να γνωρίσουν και να παρατηρήσουν από κοντά το φυσικό περιβάλλον
  • να εξοικειωθούν με τους επιστημονικούς όρους που περιγράφουν το περιβάλλον
  • να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μέσα από την ξενάγηση σε παραδοσιακούς οικισμούς και μοναστήρια και με την επαφή με τους γηγενείς
  • να εξασκηθούν στον προσανατολισμό στο χώρο με βάση το χάρτη και στην φωτογραφική αποτύπωση

Εφοδιασμένοι οι μαθητές με χάρτες, κιάλια, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και σημειωματάρια θα διακρίνουν και θα καταγράψουν τα σημαντικά ή κομβικά σημεία στις διαδρομές. Ταυτόχρονα καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτή στο να τα συνδέσουν τα σημεία ενδιαφέροντος μεταξύ τους, παρατηρώντας την ενότητα αλλά και την ποικιλία στη φύση και στα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Περιγράφοντας  με τον τρόπο αυτό το ενδιάμεσο περιβάλλον στο τέλος της διαδρομής με τη σύνθεση και την αλληλουχία των στοιχείων τα παιδιά θα δημιουργήσουν και θα μεταφέρουν στην τάξη μια ενιαία εικόνα που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Οι διαδρομές που περιέχονται στην εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσουν ως παράδειγμα για σχεδιαστεί από την σχολική τάξη μια αντίστοιχη διαδρομή σε τόπους και που θα επιλέξουν τα παιδιά.

 

Print Friendly, PDF & Email