Σχεδιασμός και βασική ιδέα του προγράμματος

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εκπαιδευτικής εβδομάδας στο πλαίσιο του διακρατικού έργου PARKS PROTECTION II – Διαχείριση , Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών, πραγματοποιήθηκε στο Northumberland στην Αγγλία. Το Northumberland είναι η βορειότερη επαρχεία της Αγγλίας και υπάγεται στην περιοχή του A.O.N.B. (Outstanding Natural Beauty).

Η ακτή Northumberland χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας και πολύχρονη παρουσία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα είχε τα φυσικά οικοσυστήματα κατά μήκος της ακτής Northumberland να έχουν εξελιχθεί μαζί με τον πολιτισμό και την οικονομία. Οι κύριες απειλές για τα οικοσυστήματα του Northumberland είναι η μη βιώσιμη ανάπτυξη και η πίεση από τους επισκέπτες.

Ο στόχος της εκπαιδευτικής εβδομάδας στο Northumberland ήταν η παρουσίαση των παράκτιων οικότοπων και η επιρροή των ανθρώπων στις ακτές τoυ Northumberland. Το πρόγραμμα, επίσης, περιείχε την ιστορία της χλωρίδας και της πανίδας , την πολιτιστική κληρονομιά της ακτογραμμής του Northumberland και τις προκλήσεις για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του ανθρώπινου παράγοντα.

Η εκπαιδευτική εβδομάδα «Ιστορία, Κληρονομιά, Περιβάλλον» ήταν η παρουσίαση της βόρειας ακτής του Northumberland μεταξύ Lindisfarne (Holy Island) και τον κόλπο Druridge. Επιπλέον, δόθηκαν μαθήματα πεδίου και συνεδρίες από τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της διαχείρισης των επισκεπτών, της ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσικής ιστορίας.

Print Friendly, PDF & Email