Σχεδιασμός προγράμματος

Πέντε εκπρόσωποι από την Ελλάδα και την Αγγλία, μαζί με δέκα εκπροσώπους από τη Λετονία συμμετείχαν στη δεύτερη εκπαιδευτική εβδομάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Tervete της Λετονίας. Ο στόχος της εκπαιδευτικής εβδομάδας με τίτλο «Διάφορες πτυχές της περιβαλλοντικής ερμηνείας», ήταν η παρουσίαση της φύσης στην περιφερειακή αγροτική περιοχή Dobele.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα: περιβαλλοντική εκπαίδευση, εξωτερικές δραστηριότητες, την ερμηνεία για τα παιδιά, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των ερμηνευτικών εκδηλώσεων, πτυχές της περιβαλλοντικής ψυχολογίας, τη διατήρηση της φύσης στη Λετονία.

Print Friendly, PDF & Email