Υγρότοπος Μουστού

Νοτιοανατολικά του Άστρους, αριστερά του δρόμου που πηγαίνει προς Νεοχώρι βρίσκεται η «Λίμνη Μελιγκού» ή «Λίμνη του Μουστού[1]» όπως είναι γνωστότερη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα υγροτοπικό σύστημα που αποτελείται  από δύο λίμνες, τη λίμνη του Μουστού και μία μικρότερη, τη λίμνη του Χερρονησίου. Βρίσκεται στο κέντρο του όρμου του Άστρους, πίσω από μία αμμώδη παραλία. Η λίμνη Μουστού έχει μέγιστο βάθος 5 μέτρα και επικοινωνεί με τη θάλασσα με δύο τεχνητά κανάλια – τάφρους. Η λίμνη Χερρονησίου σχηματίζεται από τα νερά της πηγής που αναβλύζουν από τις παρυφές του ομώνυμου λόφου στα ανατολικά και επικοινωνεί άμεσα με τη θάλασσα. Τα νερά της λίμνης είναι ιαματικά και πολλοί κολυμπούν κοντά στην πηγή.

Η λίμνη Μουστού είναι ο πιο σημαντικός υγρότοπος της ανατολικής Πελοποννήσου, με αξία ανεκτίμητη για την οικολογική ισορροπία της περιοχής[2].  Αποτελεί το μοναδικό στη περιοχή σταθμό ξεκούρασης των μεταναστευτικών πουλιών. Για το λόγο αυτό η περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000. Η βλάστηση που κυριαρχεί αποτελείται από αμμοθίνες, καλαμιώνες και αλμυρόβαλτους, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύνολο της άγριας πανίδας που φιλοξενείται στη λίμνη και περιλαμβάνει ψάρια, ερπετά, αμφίβια και μεγάλη ποικιλία πτηνών. Εδώ ξεχειμωνιάζουν νερόκοτες, αγριόπαπιες, ερωδιοί, κύκνοι και φαλαρίδες, ενώ στη παραλία έχουν παρατηρηθεί θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta.

[1] Λέγεται πως εκεί ήταν το παλιό λιμάνι του Παραλίου ‘Αστρους απ’ όπου γινόταν η φόρτωση του μούστου, αφού η Θυρεατιδα γη (περιοχή της αρχαίας βόρειας Κυνουρίας) φημιζόταν για τους αμπελώνες της. Έτσι πήρε το όνομα Μουστός.

[2] Οι υγρότοποι εμπλουτίζουν τα υπόγεια αποθέματα νερού, φιλτράρουν τα γεμάτα φερτά υλικά νερά που δέχονται, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα, ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα αποθηκεύοντας ή ελευθερώνοντας θερμότητα, στηρίζουν τις τροφικές αλυσίδες και παρέχουν καταφύγιο σε πολλά είδη φυτών και ζώων.

 

Print Friendly, PDF & Email