Αγροδασικό μεσογειακό τοπίο

Στην ημιορεινή ζώνη του Πάρνωνα, όπου ανήκει η περιοχή της Ορεινής Μελιγού, το τοπίο σχηματίζει ένα ενδιαφέρον μωσαϊκό που χαρακτηρίζεται από τις εναλλαγές της θαμνώδους δασικής βλάστησης με βοσκότοπους, εγκαταλειμμένες καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις με φυτοφράχτες. Η ποικιλία των ενδιαιτημάτων που απαντούν σε αυτό το σύνθετο και με πολλά διάκενα αγροδασικό τοπίο, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την διαβίωση και αναπαραγωγή δεκάδων ειδών πανίδας και χλωρίδας και κατά συνέπεια έχει μεγάλη σημασία για την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Print Friendly, PDF & Email