Γεράκι

Το σύγχρονο Γεράκι είναι ένας οικισμός στα ΝΑ της Σπάρτης με πανοραμική θέα στο λακωνικό κάμπο και τον Ταΰγετο. Η ιστορία του τόπου φτάνει αρκετές χιλιετίες πίσω, καθώς τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι ο τόπος αυτός έχει κατοικηθεί από ανθρώπους σχεδόν πριν από 6.000 χρόνια. Πολύτιμη ιστορική κληρονομιά αποτελεί η μεσαιωνική καστροπολιτεία του Γερακίου, που με τις διάσπαρτες βυζαντινές εκκλησίες της είναι αντίστοιχη αλλά πολύ μικρότερη του Μιστρά. Βρίσκεται στον παρακείμενο λόφο δύο χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού.

Η κυριότερη οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων είναι η καλλιέργεια της ελιάς. Η υψηλή παραγωγή σε επιτραπέζιες ελιές και λάδι, που ανέρχεται σε 1.100 και 1.500 τόνους αντίστοιχα, συνοδεύεται από την μεταποίηση και τυποποίηση σε τοπικό επίπεδο. Το Γεράκι αποτελεί μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές περιοχές της Ελλάδας όπου γίνεται εμφανής η χαρακτηριστική θέση της ελιάς στην μεσογειακή αγροτική παραγωγή και οικονομία.

Print Friendly, PDF & Email