Χαράδρα Δαφνώνα

Περίπου ένα χιλιόμετρο δυτικά του Λεωνιδίου αρχίζει σταδιακά να σχηματίζεται η χαράδρα του χειμαρροπόταμου Δαφνώνα. Οι απότομες βραχώδεις πλαγιές από ασβεστόλιθο ορθώνονται επιβλητικές ενώ η χαράδρα βαθαίνει, όσο ανηφορίζει ο δρόμος προς την μονή της Έλωνας. Η χαράδρα του Δαφνώνα, αποτέλεσμα της δράσης του νερού που διαβρώνει και μεταμορφώνει το ασβεστολιθικό πέτρωμα μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, δεν διακρίνεται μόνο για την εξαιρετική φυσική της ομορφιά. Ξεχωρίζει γιατί αποτελεί ένα σπάνιο βιότοπο που φιλοξενεί πλήθος ιδιαίτερα φυτά. Πολλά από αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί είναι σπάνια κι έχουν πολύ μικρούς πληθυσμούς. Άλλα είναι ενδημικά είδη στενότοπα ή ευρύτερης εξάπλωσης [1]. Τα περισσότερα από αυτά είναι χασμόφυτα που φυτρώνουν στις κάθετες βραχοπλαγιές εκμεταλλευόμενα κάθε ευνοϊκή θέση.

Η αξία της χλωρίδας που φιλοξενεί η χαράδρα του Δαφνώνα και η ανάγκη προστασίας της είχαν ως αποτέλεσμα την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 [2]. Οι κυριότεροι τύποι οικοτόπων που απαντούν μέσα στην προστατευόμενη περιοχή είναι τα αειθαλή δάση και θαμνώνες της θερμο-μεσογειακής ζώνης [3], η παραποτάμια βλάστηση με πλατάνια και η βλάστηση των ασβεστολιθικών βράχων και απόκρημνων πλαγιών.


[1] Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ενδημικά είδη είναι τα Asperula elonea, Petrorhagia grandiflora, Potentilla arcadiensis Minuartia favargeri Asperula boryana, Bolanthus laconicus, Campanula andrewsii, Campanula topaliana, Inula verbascifolia, Stachys chrysantha.

[2] Η προστατευόμενη περιοχή ονομάζεται «Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου» και έχει έκταση 70.000 στρέμματα. Εκτείνεται από το επίπεδο της θάλασσας κοντά στο Λεωνίδιο, ακολουθεί την χαράδρα του Δαφνώνα και καταλήγει στο χωριό Κοσμάς.

 [3] Δάση και θαμνώνες με αειθαλή είδη που είναι ανθεκτικά στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Τέτοια είδη είναι η αριά (Quercus ilex), η χαρουπιά (Ceratonia siliqua), η κουμαριά (Arbutus unedo), η αγριελιά (Olea europaea var. sylvestris), ο σχίνος (Pistacia lentiscus), το ρείκι και η σουσούρα (Erica arborea & Erica manipuliflora) το αειθαλές σφενδάμι (Acer sempervirens).

Print Friendly, PDF & Email