Τσακώνικοι Βράχοι

 

Αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Λεωνιδίου. Πρόκειται για κόκκινους κατακόρυφους βράχους που ορθώνονται έως και 300 μέτρα ψηλά πάνω από την κωμόπολη. Οι Τσακώνικοι Βράχοι στη θέση που βρίσκονται, κι έχοντας νότια έκθεση, επιδρούν στο κλίμα της κοιλάδας του Λεωνιδίου. Προστατεύουν την κοιλάδα από τη βόρεια πλευρά και ταυτόχρονα κατά την ημέρα θερμαίνονται δημιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για τις καλλιέργειες και την ανάπτυξη θερμοκηπίων. Η σημασία τους για την βιοποικιλότητα είναι, επίσης, μεγάλη. Σε κοντινή απόσταση από το Λεωνίδιο φιλοξενείται στo βραχώδες υπόστρωμα μεταξύ άλλων το ενδημικό χασμόφυτο Centaurea leonidia. Οι Τσακώνικοι Βράχοι αποτελούν βιότοπο για πουλιά των βράχων όπως ο πετρίτης (Falco peregrinus), το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), ο βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer), τα βραχοχελίδονα (Ptyonoprogne rupestris) κά.

 

Print Friendly, PDF & Email