Συνοπτική περιγραφή των υπαίθριων ξεναγήσεων

Υπαίθρια ξενάγηση Ι – Απογευματινή επίσκεψη στην Μονή Ελώνης
Σκοπός ήταν η γνωριμία των εκπαιδευομένων με το τοπίο της περιοχής, τη χλωρίδα και τους τύπους οικοτόπων. Έγινε αναφορά στο καθεστώς προστασίας (περιοχή Natura 2000 Μονή Ελώνας και Χαράδρα Λεωνιδίου) και στην σημασία των ενδημικών Τaxa.

Υπαίθρια ξενάγηση ΙΙ – Ημερήσια ξενάγηση στη περιοχή του κεντρικού και βόρειου Πάρνωνα (περιοχή Natura 2000 όρος Πάρνωνας και περιοχή Μαλεβής). Περιοχή Καστανιάς, Μονή Μαλεβής, ορεινή Μελιγού, υποαλπικά.
Σκοπός ήταν η γνωριμία με τους ορεινούς οικότοπους ορο-μεσογειακών κωνοφόρων όπως τα δάση μαύρης πεύκης, κεφαλληνιακής ελάτης, και δενδρόκεδρου. Παράλληλα, έγινε αναφορά στα κασταναριά, στον τρόπο εκμετάλλευσης της καστανιάς και στην οικονομία των ορεινών οικισμών.

Υπαίθρια ξενάγηση IΙΙ – Πρωινή ξενάγηση στο οροπέδιο της Βασκίνας
Σκοπός ήταν η αναφορά στην παραδοσιακή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Έγινε παρουσίαση και συζήτηση για τις επιπτώσεις της βόσκησης στα φυσικά οικοσυστήματα, τη βλάστηση και τη βιοποικιλότητα. Παράλληλα, έγινε αναφορά στα συστήματα με βαθμίδες και σε παραδοσιακές πρακτικές αγροδασοπονίας.

Υπαίθρια ξενάγηση IV – Ημερήσια ξενάγηση στην περιοχή του νότιου Πάρνωνα. Περιοχή Ζάρακα, Γεράκι, Κοσμάς
Σκοπός ήταν η γνωριμία με τη μεσογειακή βλάστηση των αείφυλλων πλατύφυλλων και φρύγανων και με τη χρήση τους ως βοσκοτόπων. Έγινε αναφορά στην υπερβόσκηση, στην υποβάθμιση και στην ερημοποίηση. Δόθηκε σημασία στην αξία των ελαιώνων στο μεσογειακό περιβάλλον και στη χρήση τους ως βοσκοτόπων. Ακόμη έγινε αναφορά στις χρήσεις της βελανιδιάς και στη διατήρηση των αυτοφυών βελανιδιών σε καλλιέργειες. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη-περιήγηση στους ιστορικούς οικισμούς Γεράκι και Κοσμάς.

Print Friendly, PDF & Email