Γενικά στοιχεία ενδιαφέροντος

Στοιχεία για τη βιοποικιλότητα

 •  Τοπίο: Η θάλασσα, τα βράχια, τα φαράγγια, οι κοίτες των ποταμών και οι κορυφές.
 • Η άγρια χλωρίδα: Τα φυτά Τaxa, τα φαρμακευτικά φυτά, τα βρώσιμα φυτά, τα αρωματικά φυτά, Phyrgana, Maquls.
 • Καλλιεργούμενα και τοπικά φυτά: Ελαιώνες, μελιτζάνα
 • Υγροβιότοπος: Καλαμιώνες, πουλιά, ψάρια, αμφίβια
 • Αγρία ζώα: Αρπακτικά πουλιά, κιρκινέζια, γερακίνες, φίδι αετός, κοράκι

 

  Οικονομικά στοιχεία

 •  Γεωργία: Τοπικά προϊόντα,  γεωργία μικρής κλίμακας, ελαιόδεντρα, αμπέλια, χαρουπιές, αμυγδαλιές
 • Τουρισμός: Ταβέρνες, κουζίνα, θρησκευτικός τουρισμός

 

Πολιτιστικά στοιχεία

Εκκλησίες, μοναστήρια,  παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πέτρινοι τοίχοι, πεζούλια, αλώνια, τέχνη, κεραμικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, γλώσσα και διάλεκτος.

 

Φορείς και ομάδες συμφερόντων

 Αγρότες

 • Κτηνοτροφία: Χρήση των δέντρων για ζωοτροφές, κοινόχρηστη χρήση των βοσκοτόπων για ιδιοκτήτες γης
 • Καλλιέργειες: Θερμοκήπια, μέλισσες, ιχθυοκαλλιέργεια

 

 Συλλέκτες των φυσικών προϊόντων

 • Βότανα
 • Δασοκομία

 

Άλλες χρήσεις των δασών και της φύσης

 • Κυνηγοί
 • Ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές χρήσεις

 

 Αρχές

 •  Δασική υπηρεσία
 • Διαχειριστική αρχή του οικολογικού πάρκου Πάρνωνα
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία
 • Δήμος
 • Νομαρχία

 

  Ανεπίσημες φορείς

 •  Γεωργικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών
 • Εθνικοί
 • Περιφερειακοί

 

Ιδιοκτήτες της γης

 • Μοναστήρια
 • Ιδιοκτήτες καταστημάτων
 • Προμηθευτές

 

  Επισκέπτες

 • Τοπικοί
 • Εθνικό
 • Ξένοι

 

 Επενδυτές και άλλοι οικονομικοί οδηγοί

 • Επενδυτές στον τομέα της ενέργειας(ηλιακοί συλλέκτες , αιολικά πάρκα)
 • Τοπικές κοινότητες
 • Βιομηχανία μικρής κλίμακας

 

Οράματα και Στόχοι

Στρατηγική για τη βελτίωση της διαχείρισης και της διατήρησης της περιοχής

 

Όραμα ( 30 χρονιά από τώρα)

Ένα βιώσιμο τοπίο όπου η κοινωνία απολαμβάνει την ποιότητα της ζωής και την ευεξία ζώντας σε αρμονία με το φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον.

Πάρνωνας ως κομβικό σημείο για το βιώσιμο μέλλον στην Ελλάδα.

 

Στόχοι (5 χρόνια από τώρα)

 • Ανάπτυξη ενός συστήματος μικρής κλίμακας τουρισμού.
 • Υποστήριξη μικρής κλίμακας γεωργία και την τροποποίηση της τρέχουσας γεωργικής πρακτικής.
 • Δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος κτηνοτροφίας.
 • Εγκατάλειψη της τρέχουσας χρήσης των κοινόχρηστων εκτάσεων.
 • Διοικητική ευελιξία για την περιοχή.
 • Διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
 • Οργάνωση  καλυτέρων συστημάτων για τη διαχείριση αποβλήτων.

 

Περιπτωσιολογικές μελέτες            

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι, οι συμμετέχοντες ετοίμασαν μια σειρά δραστηριοτήτων:

Ομάδα Α

Κοινή συμμετοχή στην περιοχή του Πάρνωνα

 • Υποστήριξη και διατήρηση της αγροτικής ανάπτυξης από τους επισκέπτες.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα αγροτουρισμού που διοργανώνονται σε αγροκτήματα όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία των φυσικών συνθηκών τις διαβίωσης και της παραγωγής.
 • Τα αποτελέσματα θα ενισχύσουν τη φύση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική οικονομία.

 

Ομάδα Β

Δίκτυο για τα μνημεία του Πάρνωνα

 • Τουρισμός μικρής κλίμακας και η αναψυχής.
 • Δημιουργία δικτυού μονοπατιών για πεζοπορία και ορειβασία, εξερεύνηση μνημειακών χώρων της περιοχής.
 • Τα μνημεία αυτά θα μπορούσαν να είναι φυσικά (βράχια, σπηλιές), ιστορικά (κάστρα, πύργοι) σε συνδυασμό με πολιτιστικές αξίες (τσακώνικη διάλεκτο, λαϊκά στοιχεία).
 • Τα αποτελέσματα θα ενισχύσουν την τοπική συμμετοχή και θα συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς.
 • Μετά την παρουσίαση των ομάδων ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το εάν θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο τουρισμός ή όχι. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο τουρισμός πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα όσο αφορά την πίεση των επισκεπτών και να  χρησιμοποιείται περισσότερο ως ένα εργαλείο για την επίτευξη άλλων στόχων.
 • Το τελευταίο βήμα ήταν η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εβδομάδας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να περιγράψουν τα ζητήματα και τους τομείς που μπορούν να βελτιωθούν. Θεωρούσαν  ακόμη ότι αυτή η εμπειρία ήταν πολύ χρήσιμη για τη δική τους εργασία στο σπίτι, ειδικά για την αντιμετώπιση των περίπλοκων καταστάσεων, όπου πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες.
Print Friendly, PDF & Email