Η Πρόκληση των Συμμετεχόντων

Πώς θα ερμηνεύατε Holy Island της Lindisfarne;

Η πρόκληση: Να παρουσιαστεί μια ολιστική θεώρηση του νησιού και να επικεντρωθεί σε μια σειρά θεμάτων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες από κάθε περιοχή LEADER (Αγγλία, Ελλάδα, Λετονία). Συζήτησαν για την ιστορία, τον πολιτισμό, το τοπίο, την τοπογραφία και τις οικονομικές ευκαιρίες.
Οι ακόλουθες ιστοσελίδες προτάθηκαν ως χρήσιμες :

www.lindisfarne.org.uk
www.visitnorthumberland.com/holy-island
www.nationaltrust.org.uk/lindisfarne-castle

Οι παρουσιάσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων ερμηνευτικών διαδρομών γύρω από το Holy Island και το αποτέλεσμα θα ενισχύσει τη συνεργασία με το πρόγραμμα LEADER για την εκπόνηση Σχεδίων (projects) στο Holy Island

Ομάδα 1

 •  Η επέκταση στάθμευσης των αυτοκινήτων και των πούλμαν
 •  Τα διάφορα μονοπάτια για την προώθηση της φύσης και της κοινωνικής ιστορίας
 •  Ο καθορισμός του ακροατήριου στόχου
 •  Η χρήση της νομοθεσίας για την απαγόρευση των αυτοκινήτων στο χωριό

Ομάδα 2

 •  Πρέπει να τονιστούν οι διάφοροι λόγοι οι οποίοι φέρνουν τουρίστες στο Holy Island
 •  Υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούνται στην κορύφωση της σαιζόν ως προς τους ανθρώπους και την κυκλοφορία
 •  Επισήμανση των ευαισθησιών του φυσικού καταφυγίου (Natural Reserve)
 •  Το πάρκινγκ προωθεί αρνητική εικόνα για τους επισκέπτες

Ομάδα 3

 •  Η συγχώνευση του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων με τον χώρο στάθμευσης των πούλμαν
 •  Οι τοπικοί εθελοντές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επισκέπτες
 •  Ισχυρότεροι περιφερειακοί σύνδεσμοι για να ενθαρρύνουν τους επισκέπτες
 •  Καθορισμός του κέντρου πληροφοριών που θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης για τους κατοίκους
 •  Εργαστήρια για τους γονείς και τα παιδιά.
Print Friendly, PDF & Email