Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εκπαιδευτικής εβδομάδας στο πλαίσιο του διακρατικού έργου PARKS PROTECTION II – Διαχείριση , Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών, πραγματοποιήθηκε στο Northumberland στην Αγγλία. Το Northumberland είναι η βορειότερη επαρχεία της Αγγλίας και υπάγεται στην περιοχή του A.O.N.B. (Outstanding Natural Beauty). Η ακτή Northumberland χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας […]

Η εκπαιδευτική εβδομάδα “Ιστορία, Κληρονομιά, Περιβάλλον” ήταν η παρουσίαση της βόρειας ακτής του Northumberland μεταξύ Lindisfarne και τον κόλπο Druridge. Δόθηκαν μαθήματα πεδίου και συνεδρίες από τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της διαχείρισης των επισκεπτών, της ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσικής ιστορίας. Η έμφαση της εβδομάδας δόθηκε στις μεθοδολογικές ερμηνείας του τοπίου και την […]

Πώς θα ερμηνεύατε Holy Island της Lindisfarne; Η πρόκληση: Να παρουσιαστεί μια ολιστική θεώρηση του νησιού και να επικεντρωθεί σε μια σειρά θεμάτων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες από κάθε περιοχή LEADER (Αγγλία, Ελλάδα, Λετονία). Συζήτησαν για την ιστορία, τον πολιτισμό, το τοπίο, την τοπογραφία και τις οικονομικές ευκαιρίες. Οι ακόλουθες ιστοσελίδες προτάθηκαν ως χρήσιμες : […]

Ενδεικτικές εικόνες από την εκπαιδευτική εβδομάδα στην Αγγλία