Εταίροι

Northumberland-logo 

Northumberland Coast and Lowlands LEADER, Αγγλία

www.leadercoastandlowlands.org.uk

H Northumberland Coast and Lowlands LEADER είναι μια Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ), που αποτελείται από δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους της αγροτικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από διάφορους κοινωνικό-οικονομικούς τομείς. Η Ο.Τ.Δ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση καινοτόμων λύσεων σε παλαιά και νέα αγροτικά προβλήματα και βοηθά στην οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων.

 

Parnonas

Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, Ελλάδα

www.parnonas.gr

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. έχει για κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας αφορούν την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της περιοχής.

 

Dobele

Dobele Περιφέρεια Αγροτικής Εταιρικής Σχέσης, Λετονία

www.dobelespartneriba.lv/

H Dobele Περιφέρεια Αγροτικής εταιρικής σχέσης ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό να ανατρέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της αγροτικής ανάπτυξης , να προσελκύσει οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση των στόχων και να  εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με θέματα αγροτικής  ανάπτυξης.

Print Friendly, PDF & Email