Λίγα λόγια για την εφαρμογή

Ο Πάρνωνας, μια ασβεστολιθική οροσειρά στο νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, με την πυκνή δασοκάλυψη, τα ενδημικά φυτά και το μοναδικό σε ολόκληρη την Ευρώπη δάσος δενδρόκεδρου, κατέχει ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα βουνά της Ελλάδας. Στο ανατολικό του τμήμα εκτείνεται η Τσακωνιά, τόπος πετρώδης σκεπασμένος με φρύγανα και θαμνώνες πουρναριού. Η περιοχή, με την ιδιαίτερη τσακώνικη διάλεκτο, αλλά και με αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική και πολιτιστική παράδοση παρέμεινε για αιώνες απομονωμένη από τις γειτονικές της λόγω του ανάγλυφου. Οι προϊστορικές, κλασικές και βυζαντινές αρχαιότητες μαζί με τα νεώτερα κτηριακά μνημεία μαρτυρούν την αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία και συμπληρώνουν την γενική εικόνα της περιοχής. Ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας, η ποικιλία της βλάστησης και οι εντυπωσιακές χαράδρες με τις βραχοπλαγιές, δημιουργούν ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά και ελκυστικά τοπία στη Μεσόγειο.

Η γνωριμία και κατανόηση με βιωματικό τρόπο, μέσα από ένα πενθήμερο οδοιπορικό στην περιοχή του Πάρνωνα, των περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων που απαντούν και διαμορφώνουν την γενική εικόνα της περιοχής, ήταν το αντικείμενο της διακρατικής εκπαιδευτικής εβδομάδας «Διεθνής Εκπαιδευτική Εβδομάδα – Γνωριμία με το Ορο-Μεσογειακό Τοπίο» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος « PARKS PROTECTION II – Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών».

Η κατανόηση της πολυπλοκότητας του μεσογειακού τοπίου και η ερμηνεία των επιμέρους στοιχείων του προήλθε από τον συνδυασμό παροχής πληροφοριών και απόκτησης εμπειρίας κατά τη διάρκεια ξεναγήσεων και εκδρομών. Ο Πάρνωνας και η ευρύτερη περιοχή του Λεωνιδίου είναι ιδανικές σαν έδρα μιας τέτοιου τύπου εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πολλά και μοναδικά στοιχεία φύσης, πολιτισμού, ιστορίας, παράδοσης και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Οι «Διαδρομές στον Πάρνωνα» που παρουσιάζονται στην συνέχεια επιλέχθηκαν σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες αναγνώρισης και ερμηνείας περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδομάδας.

Print Friendly, PDF & Email