Προτεινόμενες δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Στόχος

Γενικότερος στόχος των δραστηριοτήτων είναι η παρατήρηση και κατανόηση των στοιχείων που απαρτίζουν τους χώρους επίσκεψης και ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Να προσεγγίσουν τα παιδιά με βιωματικό τρόπο την περιοχή που τα περιβάλλει. Επιπρόσθετα, η σύνδεση τους με ιστορικά, λαογραφικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της περιοχής.

Χρονική διάρκεια

Η κάθε μία δραστηριότητα εκτιμάται σε διάρκεια περίπου 1 ώρα και μπορεί να συνδυαστεί με κινητικά παιχνίδια έτσι ώστε οι ομάδες να «συνδεθούν» καλύτερα με το χώρο.

Ανατροφοδότηση

Πίσω στο σχολείο, προβάλλονται οι φωτογραφίες της επίσκεψης, τα έργα που δημιουργήθηκαν και αφιερώνεται ένας χώρος στην τάξη που θυμίζει την εξόρμηση και εκθέτονται τα έργα των μαθητών.

Χρήσιμα όργανα και εργαλεία

Απαραίτητα «εργαλεία» σε κάθε περίπτωση είναι :

 • Μία κορδέλα για μέτρηση μήκους
 • Κόλες χαρτί για αποτύπωση
 • Διαφανείς κόλες για αποτύπωση των φύλλων και του κορμού
 • Κολλητική ταινία για να κολλήσουν σε χαρτί οι μαθητές τα ευρήματα
 • Σακουλάκια για να κρατήσουν το υλικό που έχουν συλλέξει σε κάθε επίσκεψη
 • Φωτογραφική μηχανή για την αποτύπωση της δράσης
 • Μεγεθυντικός φακός

____________________________________________________________________________

 1η Δραστηριότητα

Ο άνθρωπος και τα κτήρια στον χώρο και τον χρόνο

Περιοχή εφαρμογής: Γεράκι, βυζαντινός οικισμός.

Στόχος: Γνωριμία με το παρελθόν και την ιστορία της περιοχής

Περιγραφή δραστηριότητας:

 • Παρατήρηση του οικισμού, αναγνώριση των χρήσεων, των κτισμάτων και αποτύπωση μέσω σχεδίου.
 • Περιήγηση στον οικισμό.
 • Αποτύπωση ενός οικήματος ανά ομάδα σε μεγάλο χαρτί ή ανά μαθητή
 • Τμήμα (π.χ. μια ή δύο οικίες) ή ολόκληρος ο παλιός οικισμός (μαζί με την πλαγιά) με τα κτήρια σε ολοκληρωμένη μορφή, όπως τα φαντάζονται τα παιδιά.
 • Ζωγραφική με γενική απεικόνιση του Γερακιού μαζί με τον κάμπο της Σπάρτης, τον ελαιώνα και τον Ταΰγετο.
 • Αποτυπώνεται η διαδρομή, οι θέσεις των κτισμάτων, τα κεντρικά κτίρια.
 • Φωτογράφηση των κτηρίων που ξεχωρίζουν π.χ. βυζαντινές εκκλησίες.
 • Παρατήρηση των υλικών που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή τους και συσχέτιση τους με το χώρο και το γύρω φυσικό περιβάλλον.

Βήματα υλοποίησης στην τάξη:

 • Τοποθέτηση των σχεδίων από τις κατοικίες και γενικότερα της περιοχής σε μία συγκεκριμένη θέση στην τάξη.
 • Αναζήτηση πληροφοριών για τη ιστορία του οικισμού, πρόσκληση στο σχολείου ενός αρχαιολόγου για να μιλήσει για τον οικισμό και την αναπαλαίωση, συντήρηση του οικισμού.
 • Δημιουργία μία σύντομης ιστορίας για τους κατοίκους του οικισμού.

____________________________________________________________________________

2η Δραστηριότητα

Το δάσος ως κοινότητα με ποικιλία

Περιοχή εφαρμογής : Ορεινό δάσος Πάρνωνα

Στόχος: Γνωριμία με το δασικό οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής

Περιγραφή δραστηριότητας:

 • Γνωριμία με το δάσος, καταγραφή των διαφορετικών ειδών δέντρων και θάμνων που υπάρχουν στην περιοχή.
 • Παρατήρηση και καταγραφή διαφορετικών οργανισμών φυτών και ζώων σε μια δασική θέση.
 • Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των οργανισμών σε μεγάλες ομάδες Π.χ. Φυτά ξυλώδη, φυτά ποώδη, φτέρες, μύκητες, πουλιά, έντομα, κ.λπ.
 • Παρατήρηση και καταγραφή των ομοιοτήτων και διαφορών σε δέντρα που ανήκουν στο ίδιο είδος αλλά έχουν διαφορετικές ηλικίες (νεαρά – ώριμα – γέρικα)
 • Συλλογή υλικού από το έδαφος, φύλλα, κομμάτια φλοιού των δέντρων αποτύπωση του σχήματος τους σε χαρτί.
 • Ανά ομάδα τα παιδιά παρατηρούν το έδαφος για 5 λεπτά και συγκεντρώνουν πόσα διαφορετικά φύλλα υπάρχουν στο έδαφος
 • Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη δέντρων
 • Παρατηρούν και κρατάνε σημειώσεις για το πώς είναι οι διάφοροι οργανισμοί
 • Αποτυπώνουν πως είναι οι κορμοί των διαφορετικών ειδών δέντρων.

Βήματα υλοποίησης στην τάξη:

 • Αναζητούμε πληροφορίες για τα διαφορετικά είδη δέντρων
 • Διακρίνουμε τα αείφυλλα και φυλλοβόλα
 • Πως είναι οι καρποί των δέντρων, πως διασπείρονται;
 • Παράγουν κάποια προϊόντα που είναι χρήσιμα για τους κατοίκους της γύρω περιοχής;

 

____________________________________________________________________________

3η Δραστηριότητα

Aξιοσημείωτα δένδρα

 Περιοχή εφαρμογής : Ώριμες βελανιδιές στη περιοχή Αμυγδαλιάς

Στόχος: Γνωριμία με συγκεκριμένο είδος δένδρου και τις λειτουργίες του

Περιγραφή δραστηριότητας:

 • Παρατήρηση των δέντρων ανά ομάδα.
 • Κάθε ομάδα «υιοθετεί» ένα από τα δέντρα.
 • Μετρά την περιφέρεια και τη διάμετρο του κορμού.
 • Παρατηρεί πόσο μεγάλη είναι η κόμη. Παρατηρεί τι υπάρχει κάτω από την κόμη και τι εκτός αυτής.
 • Συλλέγει φύλλα από το έδαφος και βελανίδια.
 • Πως λέγονται αυτά τα δέντρα;
 • Ποιο δέντρο είναι το μεγαλύτερο σε περιφέρεια και διάμετρο;
 • Ποια είναι η ηλικία των δέντρων αυτών;

Βήματα υλοποίησης στην τάξη:

 • Αναζητούμε πληροφορίες για συγγενικά είδη δέντρων
 • Πως είναι οι καρποί των δέντρων, πως διασπείρονται;
 • Παράγουν κάποια προϊόντα που είναι χρήσιμα για τους κατοίκους της γύρω περιοχής;
 • Πως τα χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι τα δέντρα στο παρελθόν και πως σήμερα
Print Friendly, PDF & Email