Σχεδιάζοντας διακρατικά προγράμματα

1.1 Εντοπισμός και κινητοποίηση των τοπικών εταίρων του έργου

1.2 Καθορισμός της στρατηγικής σας συνεργασίας

 • Επίγνωση της συνεργασίας στους τοπικούς φορείς
 • Προσδιορίζοντας τους υποστηρικτές και τους συνεταίρους
 • Προσδιορίζοντας τις απτές ιδέες

Μερικές χρήσιμες ερωτήσεις για σας και τους υποψήφιους συνεργάτες σας:

 • Έχουμε ξεκάθαρο όραμα των κοινωνικό-οικονομικών και πολιτικών πλαισίων της περιοχής μας;
 • Ποιου είδους αναπτυξιακές προκλήσεις και περιβαλλοντικές ανάγκες υπάρχουν;
 • Υπάρχουν κάποια υπάρχοντα διακρατικά έργα εντός της περιοχής μας;
 •  Ποιοι τοπικοί φορείς έχουν ευρωπαϊκές επαφές;
 • Οι τοπικοί φορείς έχουν ήδη ιδέες για σχέδια συνεργασίας; Ποιό είναι το κίνητρο και η ικανότητα τους;
 • Οι στόχοι του διακρατικού προγράμματος ανταποκρίνονται στους στόχους των κοινωνικό-οικονομικών πολιτικών που λειτουργούν στην περιοχή μας;

1.3 Οργάνωση των ιδεών του έργου

 • Να καθοριστούν οι προτεραιότητες για πραγματικές στρατηγικές δράσεις, διότι οι ανθρώπινοι πόροι, ο χρόνος και τα οικονομικά μέσα είναι περιορισμένα.
 • Να υπάρχει σαφής ιδέα για τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Αυτό θα βοηθήσει στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με το τι τύποι σχεδίου μπορεί να παρέχονται.
 • Nα διαχειριστούν οι πόροι με ένα σωστό τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να πραγματοποιηθούν όλες οι άλλες εργασίες. Εμπειρίες από το LEADER έχουν δείξει ότι οι εταιρίες έχουν επενδύσει πολλά χρήματα και χρόνο σε διακρατικές δράσεις και δεν ήταν σε θέση να εκτελεστούν τις βασικές καθημερινές υποχρεώσεις.
 • Τα σχέδια συνεργασίας συχνά απαιτούν εισροές από διάφορους τοπικούς φορείς. Επομένως, κάθε ιδέα του έργου πρέπει να έχει ένα σχέδιο για την κινητοποίηση των διαφόρων φορέων και την τήρηση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με την πρόοδο του έργου. Αυτή η παράμετρος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το έργο συνεργασίας.
 • Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα ενημερωμένο φάσμα ενδιαφερόμενων μερών που έχουν γνώσεις σχετικά με τη συνεργασία και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

1.4 Κινητοποίηση τοπικών εταίρων του έργου

 • Καθιστώντας τους τοπικούς φορείς να ενδιαφέρονται για συνεργασία
 • Δημιουργώντας ένα τοπικό δίκτυο φορέων οι οποίοι θα ενημερώνονται για τα πιθανά θέματα συνεργασίας
 • Εντοπίζοντας τις ιδέες συνεργασίας

1.5 Χρησιμοποιώντας εξωτερική υποστήριξη

 • Κάθε σχέδιο συνεργασίας απαιτεί αποτελεσματική διαχείριση
 • Ορισμένα έργα διακρατικής συνεργασίας διαχειρίζονται αποκλειστικά από το υπάρχον προσωπικό, ενώ άλλα μπορούν να αντιμετωπιστούν με το εξωτερικό προσωπικό

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών του έργου

Εσωτερικός συνεργάτης

Πλεονεκτήματα:

 • Γνωρίζει αρκετούς ή όλους τοπικούς φορείς
 • Γνωρίζει τους εταίρους της συνεργασίας
 • Αυτό είναι χρήσιμο για την επικοινωνία και την επίλυση των συγκρούσεων
 • Χωρίς επιπλέον κόστος

Μειονεκτήματα:

 • Είναι πιθανότερο να είναι υποκειμενικός
 • Λειτουργεί υπό τοπική πολιτική πίεση
 • Έχει μικρή εμπειρία στη λειτουργία ενός σχεδίου συνεργασίας
 • Το σχέδιο συνεργασίας εξαρτάται από τον διαχειριστή και αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εάν το άτομο εγκαταλείψει την εργασία του

Εξωτερικός συνεργάτης

Πλεονεκτήματα:

 • Είναι πιθανότερο να είναι αντικειμενικός
 • Λειτουργεί απαλλαγμένος από τοπικές πιέσεις
 • Ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη εμπειρία στη λειτουργία ενός σχεδίου συνεργασίας

Μειονεκτήματα:

 • Μπορεί να ενεργεί προς το συμφέρον του και όχι προς το συμφέρον του έργου
 • Πιθανό να μην γνωρίζει τους τοπικούς φορείς και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα επικοινωνίας
 • Απαιτείται επιπλέον κόστος
Print Friendly, PDF & Email