Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές εβδομάδες

H κύρια φάση του έργου περιλαμβάνoταν παράδοση των τριών εκπαιδευτικών εβδομάδων. Oι γενικές γραμμές των εκπαιδευτικών εβδομάδων δίνονται παρακάτω.

1.1 Εκπαιδευτική εβδομάδα στην Ελλάδα

 • Εργαστήριο στα αντικείμενα: Δασική Βοτανική, Οικολογία Τοπίου, Άγρια Πανίδα
 • Οικολογία Τοπίου: χρήσεις γης
 • Άγρια ζωή: απειλούμενα είδη υπό εξαφάνιση, διατήρηση της χλωρίδας και των οικοτόπων
 • Μέθοδοι εκπαίδευσης για τη διερεύνηση και την ερμηνεία της φύσης για τα παιδιά και τους ενήλικες
 • Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαχείριση και Οικο-ανάπτυξη προστατευμένων περιοχών.

1.2 Εκπαιδευτική εβδομάδα στην Αγγλία

 • Εργαστήριο στα αντικείμενα: Παράκτια και θαλάσσια Βιολογία, Οικολογία Τοπίου, Άγρια Πανίδα
 • Άγρια ζωή: απειλούμενα είδη υπό εξαφάνιση, διατήρηση της χλωρίδας και των οικοτόπων
 • Μέθοδοι εκπαίδευσης για τη διερεύνηση και την ερμηνεία της φύσης για τα παιδιά και τους ενήλικες
 • Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαχείριση και Οικο-ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών.

1.3 Εκπαιδευτική εβδομάδα στη Λετονία

 • Εργαστήριο στα αντικείμενα: Δασική Βοτανική, Οδηγοί Περιβαλλοντικής Κατάρτισης, Άγρια Πανίδα
 • Μέθοδοι εκπαίδευσης για τη διερεύνηση και την ερμηνεία της φύσης για τα παιδιά και τους ενήλικες
 • Σχεδιασμός, Οργάνωση, Διαχείριση και Οικο-ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών.

1.4 Δημιουργία Tool-Box (εργαλεία, οδηγοί, χάρτες, υλικό από την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εβδομάδων)

1.5 Διάχυση και αξιολόγηση του Σχεδίου

 • Ενημέρωση, προβολή, επικοινωνία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, φυλλάδια, δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες.
 • Παρουσίαση και αξιολόγηση του Σχεδίου.

1.6 Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Σχεδίου αφορούν τόσο συνολικά τους Εταίρους του Σχεδίου, όσο και ειδικά κάθε περιοχή παρέμβασης.
Αυτά εκτιμώνται ως εξής:
Η δικτύωση των προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την αξιοποίηση καλών πρακτικών στην:

 • Αντιμετώπιση αναπτυξιακών προβλημάτων
 • Προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, ως σημεία αναφοράς στην προσέλκυση επισκεπτών και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων οικονομικού ενδιαφέροντος.

Πιο ειδικά και πρακτικά αναμένεται:

 • Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών εφαρμογής του σχεδίου
 • Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
 • Η ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών
 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Print Friendly, PDF & Email